Cis Button Left18Cis Button Right18
28,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
5556aacf55c9815f12d80bd3b270a5f8
Socialism_1
View Image
Ceb6cebfcf8dcebbceb9ceb3cebcceb1
Socialism_2
View Image

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ

 

 

  1         ΤΙΤΛΟΣ – ΕΜΒΛΗΜΑ –  ΕΔΡΑ

 

  1  1    Το πολιτικό κίνημα που ιδρύθηκε στις 27 του Φλεβάρη με την δημοσιοποίηση της Ιδρυτικής Διακήρυξης ονομάζεται «Σοσιαλιστική Προοπτική».

 

  1  2    Έμβλημα του κινήματος είναι ένα κόκκινο γαρύφαλλο.

 

  1  3    Έχει έδρα την Αθήνα. Οι  πολιτικές και κοινωνικές δραστηριότητες του κινήματος αναπτύσσονται μέσα στη χώρα και σε όλες τις χώρες που ζουν και εργάζονται Έλληνιδες και Έλληνες.

       

 

  2         ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ   ΑΡΧΕΣ , ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

 

  2  1    Οι  αρχές, οι αξίες, οι στόχοι και ο προσανατολισμός του πολιτικού κινήματος απορρέουν από την Ιδρυτική Διακήρυξη και τις ιστορικές καταβολές των αγωνιστικών παραδόσεων του Ελληνικού λαού για Εθνική Ανεξαρτησία και Λαϊκή κυριαρχία.

 

Σκοπός του είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση ενός συνεκτικού σχεδίου με τη στρατηγική επιδίωξη της σοσιαλιστικής μετεξέλιξης, μέσα και από τη συγκρότηση ενός σοσιαλιστικού, κοινωνικού, απελευθερωτικού, πατριωτικού, δημοκρατικού μετώπου.

 

  2  2    Στόχοι του  είναι η προάσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων, της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας, καθώς και η ανάπτυξη της πιο πλατιά κοινωνικής Αλληλεγγύης με ταυτόχρονη ενίσχυση των δυνάμεων που παλεύουν για αξιοπρεπή εργασία, ειρήνη, βιώσιμη ανάπτυξη που να σέβεται το περιβάλλον, δίχως κοινωνικούς αποκλεισμούς και με ανύψωση του βιοτικού και πνευματικού επιπέδου του λαού.

Η ρήξη με τη νεοφιλελεύθερη βαρβαρότητα και η αναζήτηση μιας εναλλακτικής σοσιαλιστικής πολιτικής αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

 

  2  3    Το  πολιτικό κίνημα παίρνει πρωτοβουλίες και οργανώνει:

α)  Παρέμβαση στην κοινωνία με αντίσταση στον ατομοκεντρισμό, δράσεις ανθρωποκεντρικές, συνεργασία με τοπικά κοινωνικά δίκτυα όπου υπάρχουν.

β)  Παρέμβαση στους ανέργους, τους νέους, τους υποαπασχολούμενους. Η κάθε τοπική οργάνωση θα αποφασίζει τους τρόπους παρέμβασης αναλόγως ιδιαιτερότητας του κάθε Δήμου, Πόλης.

γ)  Πολιτικές παρεμβάσεις μετά από επεξεργασία των σύγχρονων, πραγματικών δεδομένων, συνολικού και τομεακού ή περιφερειακού χαρακτήρα. Η πολιτική μας δεν πρέπει να αγνοεί τις κινήσεις των μαζών αλλά τις ακούει τις συναντά, τις πολιτικοποιεί και τις αναβαθμίζει, ως αναπόσπαστο μέρος αυτών των κινήσεων.

δ)  Αναλύουμε και υπερασπιζόμαστε το ρόλο του Συνδικαλισμού, υπερασπιζόμαστε τα σωματεία και τη συλλογική δράση, παρεμβαίνουμε για την αναγέννησή τους σε σύγκορυση με τις κρατικές ή μη συντηρητικές, αντιδραστικές επιλογές και όχι στη βάση ενσωμάτωσης και συνδιαχείρισης.

       

       

  3         ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ

 

  3  1    Η Σοσιαλιστική Προοπτική είναι κίνημα των μελών της. Η ισοτιμία, η πληροφόρηση, η συμμετοχή στην διαμόρφωση των αποφάσεων, ο έλεγχος στα όργανα και η ανακλητότητα των εκπροσώπων της  είναι κατοχυρωμένα. Όλες  οι κομματικές  εξουσίες  πηγάζουν από την οργανωτική βάση του κινήματος και ασκούνται από τα καθοδηγητικά όργανα στο όνομα των μελών του.

 

  3  2    Μέλος του πολιτικού μας κινήματος μπορεί να είναι κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα, κάθε άνδρας και  κάθε γυναίκα, κάθε νέος και κάθε νέα που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος  της ηλικίας του και που αποδέχεται τους διακηρυγμένους σκοπούς και στόχους, τις καταστατικές αρχές, τον πολιτικό και κοινωνικό προσανατολισμό του κινήματος και εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

 

  3  3    Μέλη επίσης του κινήματος μπορούν να είναι Ευρωπαίοι πολίτες που εργάζονται στην Ελλάδα, πολιτικοί πρόσφυγες και οι νόμιμα εγκαταστημένοι στην χώρα μας μετανάστες.

 

  3  4    Όλα τα μέλη του κινήματος χωρίς καμία εξαίρεση είναι ίσα, χωρίς διακρίσεις και ιδιαίτερα προνόμια, απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις.

       

 

  4         ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

 

  4  1    Για να αποκτήσει κάποιος ή κάποια την ιδιότητα μέλους του κινήματος και να ασκήσει τα δικαιώματα και τις προβλεπόμενες από το καταστατικό υποχρεώσεις, πρέπει να καταθέσει αίτηση εγγραφής στην τοπική οργάνωση. Η αίτηση κατατίθεται προσωπικά από τον ενδιαφερόμενο.

 

  4  2    Η εγγραφή του μέλους γίνεται μετά από  συζήτηση στην ολομέλεια της τοπικής οργάνωσης με την παρουσία του ενδιαφερόμενου.

 

  4  3    Σε περίπτωση που η αίτηση εγγραφής δεν γίνει δεκτή λόγω τεκμηριωμένων αντιρρήσεων, το υποψήφιο μέλος μπορεί να προσφύγει σε ανώτερα όργανα του κινήματος.    

 

  4  4    Τριάντα εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη των εκλογικών διαδικασιών του κινήματος οι τοπικές οργανώσεις οριστικοποιούν τις καταστάσεις των μελών στα οποία αναγνωρίζονται πλήρη δικαιώματα, οι οποίες παραδίδονται στην επιτροπή οργανωτικού του κινήματος που τηρεί το μητρώο και εκδίδει ατ αντίστοιχα αποδεικτικά της ιδιότητας του μέλους.

 

  4  5    Ιδιαίτερες περιπτώσεις βουλευτών ή συνδικαλιστικών και αυτοδιοικητικών   στελεχών μπορούν να εγγραφούν ως μέλη ύστερα από επιχειρηματολογημένη πρόταση της συνέλευσης της τοπικής οργάνωσης και την έγκριση από την Κεντρική Επιτροπή.

       

 

  5         ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

 

  5  1    Οι υποχρεώσεις των μελών του κινήματος καθορίζονται από το πλαίσιο των αρχών και των αξιών  που αποτυπώνονται στην ιδρυτική διακήρυξη  και το καταστατικό του.

 

  5  2    Η υπεράσπιση του Συντάγματος, της Εθνικής ανεξαρτησίας, της Λαϊκής κυριαρχίας, της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας και της Ειρήνης και της Προοπτικής της Σοσιαλιστικής Μετεξέλιξης είναι η κορυφαία υποχρέωση των μελών του κινήματος.

 

  5  3    Η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις των συνδικάτων και η στήριξη των αγώνων των εργαζομένων αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση των μελών του κινήματος.

 

  5  4    Η υποστήριξη των θέσεων και των αποφάσεων του κινήματος στις πολιτικές αντιπαραθέσεις με άλλους πολιτικούς φορείς, η συμβολή τους στην κατοχύρωση της οικονομικής αυτοδυναμίας με τη συμμετοχή στις οικονομικές εξορμήσεις και η τακτική καταβολή της συνδρομής του μέλους αποτελούν ένα ακόμα πεδίο υποχρεώσεων των μελών.

 

  5  5    Η συμβολή στην επεξεργασία των προγραμματικών θέσεων του κινήματος στην διαμόρφωση της πολιτικής του στρατηγικής  και η κατοχύρωση της αυτονομίας του κινήματος απέναντι σε ξένα κέντρα αποφάσεων και κέντρα οικονομικής ισχύος και πολιτικής επιρροής είναι και καθήκον και υποχρέωση για κάθε μέλος του κινήματος.

 

  5  6    Τα μέλη της Σοσιαλιστικής Προοπτικής συμμετέχουν σε κοινωνικούς αγώνες  και να συντελούν στη συνέχεια της πολιτικής δράσης αντίστοιχα με την κοινωνική πρακτική. Ενεργοποιούνται στις τάξεις  των κινημάτων ειρήνης, των κοινωνικών κινημάτων, των περιβαλλοντολογικών οργανώσεων και των κινημάτων αλληλεγγύης.

 

  5  7    Συμμετοχή και δραστηριοποίηση σε άλλο κόμμα ή πολιτική κίνηση επισύρει διαγραφή από το πολιτικό μας κίνημα.

       

 

  6         ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

 

  6  1    Να συμμετέχει στο πλαίσιο του εσωκομματικού διαλόγου στη διαμόρφωση των προγραμματικών προτάσεων, των ιδεών, των θέσεων και της στρατηγικής του κινήματος αναφορικά με τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν τη χώρα και το λαό.

 

  6  2    Να συμμετέχει στις δραστηριότητες της Τ.Ο από κοινού με τα άλλα μέλη σε πνεύμα συντροφικότητας και αλληλεγγύης.

 

  6  3    Να μετέχει, να εκλέγει και να εκλέγεται  σε όλα τα προβλεπόμενα από το καταστατικό όργανα και σε όλα τα επίπεδα.

 

  6  4    Η αυτοκριτική και η κριτική είναι οι προϋποθέσεις που διασφαλίζουν την ενότητα, την αλληλοκατανόηση και την ισότιμη συμμετοχή των μελών.

 

 

  7         ΑΝΑΣΤΟΛΗ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

   

  7  1    Αναστολή  ή απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται αν το μέλος:

α. Δεν τηρεί το καταστατικό και τον κανονισμό λειτουργίας του κινήματος.

β. Αν δεν καταβάλει τη συνδρομή του για διάστημα μεγαλύτερο του έτους. Περιπτώσεις μελών ανέργων ή ευρισκομένων σε αδυναμία να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερο τρόπο.

γ. Αν η στάση του και η εν γένει συμπεριφορά του εκθέτει το κίνημα και υπονομεύει τις επιλογές του, τη στρατηγική του και τη δράση του.

δ. Αν υποστηρίζει θέσεις, ιδέες και απόψεις που αντιτίθενται στις διακηρυγμένες αρχές του κινήματος και έρχονται σε σύγκρουση με τις συλλογικές αποφάσεις και τη στρατηγική του.

ε. Όταν παραιτείται.

 

  7  2    Επανεξέταση της αναστολής ή της απώλειας της ιδιότητας του μέλους μπορεί να γίνει έξι μήνες μετά και με την προϋπόθεση ότι έχουν πάψει να υπάρχουν οι λόγοι που επέβαλαν την ποινή της αναστολής ή της απώλειας.

 

  7  3    Έσχατη πολιτική ποινή είναι η στέρηση της ιδιότητας του μέλους. Η απόφαση λαμβάνεται από την ολομέλεια των τοπικών οργανώσεων με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μετά από εισήγηση των 2/3 των μελών του συντονιστικού οργάνου της οργάνωσης στην οποία ανήκει το προς διαγραφή μέλος. Η απόφαση τελεί υπό την έγκριση της Κεντρικής Επιτροπής.

       

 

  8         ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

 

  8  1    Το πολιτικό κίνημα δομείται στα παρακάτω επίπεδα: Τοπική Οργάνωση, Περιφερειακή Οργάνωση και Συνέδριο του κινήματος

 

  8  2    Οι Τοπικές Οργανώσεις (Τ.Ο) αποτελούν το στέρεο θεμέλιο  πάνω στο οποίο οικοδομείται  η ενότητα, η συντροφικότητα και η αλληλεγγύη των μελών και των οργάνων του κινήματος σε όλα τα επίπεδα.

           α. Η Συντονιστική Επιτροπή των Τ.Ο είναι 7 μελής και εκλέγεται από τη  συνέλευση των οικονομικά τακτοποιημένων και ενεργών μελών. Η θητεία της λήγει πριν την τακτική Περιφερειακή Συνέλευση.

           β. Η Συντονιστική επιτροπή συνεδριάζει μια φορά την εβδομάδα  ή περισσότερες αν υποχρεώσεις του κινήματος ή οι κατευθύνσεις της Νομαρχιακή Επιτροπής το απαιτούν.

           γ. Οι Τοπικές Οργανώσεις ιδρύονται στις έδρες των Καλλικρατικών Δήμων και ο αριθμός των μελών τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 μέλη. Εξαίρεση μπορεί να γίνει με τους μεγάλους Δήμους π.χ  Αθήνα, Θεσ/νίκη όπου και περισσότερες Τ.Ο μπορούν να ιδρυθούν και περισσότερα μέλη να έχουν.

           δ. Τα τοπικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα αποτελούν το πεδίο δραστηριοποίησης των Τ.Ο και των μελών τους.

 

  8  3    Η Περιφερειακή Επιτροπή (Π.Ε) αποτελεί το ανώτερο καθοδηγητικό όργανο στο επίπεδο της Περιφέρειας.

           α. Είναι 11 μελής και εκλέγεται από τη συνέλευση των εκλεγμένων από τις συνελεύσεις των Τ.Ο αντιπροσώπων και η θητεία της είναι τριετής.

           β. Η Π.Ε εκλέγει τον Γραμματέα της, παρακολουθεί και καθοδηγεί τις δράσεις των οργανώσεων μελών της   και εκλέγει τους αντιπροσώπους για τα συνέδρια του κινήματός μας βάση του μέτρου που καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή (Κ.Ε).

           γ. Εξειδικεύει τις αποφάσεις της Κ.Ε

           δ. Οργανώνει με τη συνεργασία των Επιτροπών του κινήματος Νομαρχιακές (Περιφερειακές) Θεματικές διασκέψεις για την οικονομία και την ανάπτυξη καθώς επίσης για τα κοινωνικά προβλήματα και το περιβάλλον.

          

 

       9     ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 

  9  1    Κυρίαρχο συλλογικό όργανο του πολιτικού μας κινήματος είναι το Συνέδριο.

 

  9  2    Το Συνέδριο συγκαλείτε  τακτικά κάθε 3 χρόνια με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής σε διαφορετική πόλη και έκτακτα με απόφαση του ιδίου οργάνου. Τα έκτακτα συνέδρια συγκροτούνται από τα στελέχη και τα μέλη που συμμετείχαν στο προηγούμενο τακτικό συνέδριο.

 

  9  3    Στο Συνέδριο συμμετέχουν τα μέλη της Κεντρικής  Επιτροπής, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τήρησης του καταστατικού, τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου και εκλεγμένοι αντιπρόσωποι που αναδεικνύονται από τις Νομαρχιακές διαδικασίες σε ολόκληρη τη χώρα.

 

  9  4    Το Συνέδριο:

α.  Καθορίζει την πολιτική και κοινωνική στρατηγική του κινήματος καθώς επίσης και τη στρατηγική των συμμαχιών σε Εθνικό και  υπερεθνικό επίπεδο.

β.  Εγκρίνει τις προγραμματικές κατευθύνσεις και τους άξονες δράσης, κρίνει τον οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό.

γ.  Εγκρίνει τον απολογισμό δράσης της περασμένης 3ετίας.

δ.  Εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, καθώς και τον Επικεφαλής του ψηφοδελτίου των Εθνικών Εκλογών, ο οποίος δύναται να είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον Πρόεδρο.

ε.   Εκλέγει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τήρησης του καταστατικού και της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου.

       

10       Η  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

10  1    Η Κεντρική Επιτροπή (Κ.Ε.) του κινήματος αποτελείται από 25 μέλη που εκλέγονται από το Συνέδριο με καθολική και μυστική ψηφοφορία και είναι το δεύτερο καθοδηγητικό και εκτελεστικό όργανο του πολιτικού κινήματος μετά το Συνέδριο.

10  2    Η Κεντρική Επιτροπή:

α.  Εξειδικεύει και υλοποιεί τις αποφάσεις  του Συνεδρίου και του Εθνικού Συμβουλίου

β.  Εκλέγει το Γραμματέα της Κ.Ε., τα μέλη και τους Γραμματείς των Επιτροπών Τύπου, Ελέγχου Τήρησης Καταστατικού και Οικονομικής Διαχείρισης και Ελέγχου.

γ.  Συντονίζει την δράση και καθορίζει την τακτική των οργανώσεων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο

δ.  Λειτουργεί ως Επιτροπή Ελέγχου Β’ βαθμού.

ε.   Αποφασίζει για όλα τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν το πολιτικό κίνημα.

στ. Εγκρίνει τις δαπάνες για τη λειτουργία και την ανάπτυξη του πολιτικό κίνημα.

 

10  3    Η Κεντρική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε 3 μήνες και έκτακτα κάθε φορά που η Γραμματεία εκτιμήσει ότι είναι αναγκαίο ή αν το ζητήσει το    20% των μελών της.

 

10  4    Ο απολογισμός των δράσεων της Κ.Ε κατατίθεται στις οργανώσεις των μελών του πολιτικού μας κινήματος πριν το Συνέδριο     ώστε να αποτελέσει αντικείμενο ευρείας συζήτησης και γόνιμου προβληματισμού.

       

 

11         ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 

11  1    Το Εκτελεστικό Γραφείο (Ε.Γ) είναι όργανο της Κ.Ε με όλες τις καθοδηγητικές και εκτελεστικές αρμοδιότητες και ευθύνες.

 

11  2    Το Ε.Γ συγκροτείται από: 

           τον Πρόεδρο

           το Γραμματέα της Κ.Ε.

           το Γραμματέα Οργανωτικού, επικεφαλής της Επιτροπής Ελέγχου Τήρησης Καταστατικού

           το Γραμματέα Οικονομικού, επικεφαλής της Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης και Ελέγχου

           το Γραμματέα Τύπου και εκδόσεων, επικεφαλής της Επιτροπής Τύπου

           τον Υπεύθυνο Τομέα Διεθνών Σχέσεων

           τον Υπεύθυνο Τομέα Μαζικών χώρων και κινημάτων

           τον Υπεύθυνο Τομέα Μελετών και Τεκμηρίωσης

           Κατά περίπτωση ορίζονται και υπεύθυνοι άλλων τομέων, π.χ. Οικονομικών και δημοσιονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ισότητας φύλων, Νέας Γενιάς, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος και ποιότητας Ζωής

 

11  3    Το Ε.Γ συνεδριάζει τακτικά κάθε 15 ημέρες και έκτακτα με απόφαση του Προέδρου ή με απόφαση του 20% των μελών του.

       

 

12         ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

12  1    Ο Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Προοπτικής, ΠΡΩΤΟΣ μεταξύ ΙΣΩΝ, αναπτύσσει τις δραστηριότητές του μέσα στη χώρα και σε διεθνές επίπεδο με πλαίσιο τις αποφάσεις των Συνεδρίων, του (Εθνικού Συμβουλίου) και της Κεντρικής Επιτροπής.

 

12  2    Προεδρεύει στο Εκτελεστικό γραφείο και εισηγείται στο Συνέδριο τις πολιτικές κατευθύνσεις και τον ιδεολογικό προσανατολισμό του πολιτικού μας κινήματος.

 

12  3    Καθορίζει την τακτική και την στρατηγική.

 

12  4    Ο Πρόεδρος δεν μπορεί να έχει θητεία μεγαλύτερη από δύο τετραετίες.

 

12  5    Για την καθαίρεση του προέδρου εν μέσω της θητείας του αποφασίζει έκτατο συνέδριο που συγκαλείται με πλειοψηφία 2/3 της ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής.

       

 

13         ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ

 

13  1    Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των Συνεδρίων του κινήματος, των συνεδριάσεων του Εθνικού Συμβουλίου και όλων των κεντρικών εκδηλώσεων.

 

13  2    Έχει την συνολική εποπτεία της οργάνωσης του κινήματος αναφορικά  με την οργανωτική ανάπτυξή του, την λειτουργία του και την τήρηση των καταστατικών διαδικασιών.

 

13  3    Συνεργάζεται με τους Γραμματείς των Νομαρχιακών Επιτροπών, (Περιφερειακών) των Τοπικών και Θεματικών Επιτροπών για όλα τα οργανωτικά ζητήματα. 

       

 

14         ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 

14  1    Ο Γραμματέας  Οικονομικού είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την συγκέντρωση, την αξιοποίηση, την διάθεση και την εν γένει διαχείριση των οικονομικών πόρων στο πλαίσιο των αποφάσεων των καθοδηγητικών οργάνων.

 

14  2    Είναι επίσης υπεύθυνος για την διαχείριση και τη διατήρηση  των περιουσιακών  στοιχείων του πολιτικού μας κινήματος.

 

14  3    Τηρεί  βιβλίο εισπράξεων και  πληρωμών και βιβλίο απογραφής  της κινητής και ακίνητης περιουσίας.

 

14  4    Υποβάλλει κάθε εξάμηνο στο Εκτελεστικό Γραφείο έκθεση της οικονομικής και ταμειακής κατάστασης.

       

 

15         ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

 

15  1    Ο Γραμματέας Τύπου και Εκδόσεων επιμελείται την έκδοση κομματικών εντύπων και την εύρυθμη λειτουργία άλλων  ενημερωτικών μέσων  όπως λ.χ  ραδιόφωνο, τηλεόραση.

 

15  2    Είναι υπεύθυνος για την έκδοση δελτίων τύπου  την προβολή των θέσεων,  των δραστηριοτήτων και των αποφάσεων του πολιτικού μας κινήματος μέσω των ΜΜΕ.

 

15  3    Στις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά του υποστηρίζεται από Συντακτική  Επιτροπή η σύνθεση της οποίας καθορίζεται από την Γραμματεία της Κ.Ε .

       

 

16         ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

16  1    Η διαρκής ανάπτυξη σχέσεων φιλίας και συνεργασίας με τα κόμματα της Ευρωπαϊκής κυρίως Αριστεράς και τα προοδευτικά κινήματα.

 

16  2    Η μεθοδική παρακολούθηση και καταγραφή των εξελίξεων και των προσανατολισμών στο χώρο της Αριστεράς και των προοδευτικών κομμάτων αλλά και  των εξελίξεων  στο χώρο των άλλων ιδεολογικών ρευμάτων.

 

16  3    Η οργάνωση και η διεύρυνση των διεθνών δραστηριοτήτων και σχέσεων.

 

16  4    Για την επιτυχία των παραπάνω στόχων : 

α.  Συγκεντρώνει το απαραίτητο υλικό (δραστηριότητες Διεθνών οργανισμών, αποφάσεις κομματικών συνεδρίων, ψηφίσματα κινημάτων Ειρήνης, αποφάσεις  Εθνικών και Διεθνών συνδικαλιστικών οργανώσεων  και αποφάσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων),τα οποία και θέτει υπόψη των οργάνων.

β.  Συντάσσει και παρουσιάζει στο Ε.Γ. και μέσω αυτού στα ανώτερα καθοδηγητικά όργανα μηνιαία έκθεση των Διεθνών εξελίξεων.

γ.  Επιμελείται την έκδοση  διμηνιαίου  ξενόγλωσσου δελτίου στο οποίο θα περιγράφονται οι δραστηριότητες του πολιτικού μας κινήματος.

       

          

17         ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΑΖΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ

 

17  1    Ο Γραμματέας Μαζικών  χώρων και Κινημάτων καταγράφει τις διεργασίες που συντελούνται στις γραμμές τους και την εξέλιξη των  διεκδικήσεών   τους  στους τομείς των εργασιακών σχέσεων, των θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης  και της αμοιβής εργασίας.

 

17  2    Συντονίζει τη δράση των μελών της Σοσιαλιστικής Προοπτικής που δραστηριοποιούνται στις γραμμές των συνδικάτων με απόλυτο σεβασμό στην οργανωτική τους αυτονομία.

 

17  3    Η συμμετοχή και η υποστήριξη των κινητοποιήσεων των συνδικάτων και των οργανωμένων μελών τους είναι για τα στελέχη  και τα μέλη του πολιτικού μας κινήματος και καθήκον και υποχρέωση.

 

       

18         ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

 

18  1    Ο Γραμματέας Μελετών, Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των θέσεων του κινήματος αναφορικά με όλα τα θέματα που απασχολούν την Ελληνική κοινωνία.

 

18  2    Είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση κεντρικών και περιφερειακών σεμιναρίων.

 

18  3    Για την επιτυχή ανταπόκριση στις ευθύνες του:

α.  Συγκεντρώνει  την αναγκαία  βιβλιογραφία και νομοθεσία .

β. Συγκεντρώνει τις αποφάσεις των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών οργανισμών (ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, ΔΟΕ κ.λ.π).

γ. Παρακολουθεί συστηματικά τις κυβερνητικές δραστηριότητες  και αποφάσεις  και τις θέσεις κομμάτων και μαζικών φορέων.

 

 

19         ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

 

19  1    Η δραστηριοποίηση του πολιτικού μας κινήματος τόσο στο Εθνικό όσο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποσκοπεί στην προώθηση των προγραμματικών στόχων του στο πλαίσιο των αποφάσεων  του Ε .Γ και της Κ.Ε.

 

19  2    Οι βουλευτές του πολιτικού μας κινήματος στο Εθνικό Κοινοβούλιο και στο Ευρωκοινοβούλιο σε συνεργασία  με την Κ.Ε συντάσσουν  τους κανονισμούς λειτουργίας τους  για την αποτελεσματική    παρέμβασή τους και την διαρκή  ποιοτική αναβάθμιση του ρόλου της.

 

19  3    Το Ε. Γ  της Σοσιαλιστικής Προοπτικής είναι αρμόδιο και υπεύθυνο για όλες τις αποφάσεις που στοχεύουν στην οργανωτική και πολιτική υποστήριξη του έργου των βουλευτών και των  Ευρωβουλευτών.

 

19  4    Οι βουλευτές και οι Ευρωβουλευτές είναι μέλη του πολιτικού μας κινήματος.

19  5    Ιδιαίτερες περιπτώσεις ένταξης στις κοινοβουλευτικές ομάδες  μη μελών  εξετάζονται από την Κ.Ε. 

 

19  6    Στο τέλος κάθε εξαμήνου οι βουλευτές και οι Ευρωβουλευτές καταθέτουν στο Ε.Γ.  τον απολογισμό των δραστηριοτήτων τους.

 

       

20         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΠΟΡΟΙ

 

20  1    Οι οικονομικοί πόροι του  Κινήματος προέρχονται  από:

§   Τις συνδρομές των μελών του.

§   Οικονομικές εξορμήσεις στις οποίες συμμετέχουν όλα τα μέλη και τα στελέχη της ΚΙΝΗΣΗΣ με ατομικά πλάνα.    

§   Ενισχύσεις μελλών και φίλων.

§   Διοργάνωση εκδηλώσεων και διακίνηση έντυπου υλικού.

§   Εισφορές βουλευτών και Ευρωβουλευτών.

§   Κρατικές επιχορηγήσεις.

           Ενδεχόμενες χορηγίες, δωρεές  και κληρονομιές, η αποδοχή των οποίων αποφασίζεται από το Ε.Γ και ανακοινώνονται δημοσίως.

 

20  2    Ο Έλεγχος της διαχείρισης των οικονομικών πολιτικού μας κινήματος ανατίθεται στην Επιτροπή  οικονομικής διαχείρισης ελέγχου που συντάσσει και παρουσιάζει τις εκθέσεις ελέγχου στην Κ.Ε και το Συνέδριο.

       

 

21         ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 

           Η τροποποίηση του καταστατικού γίνεται  μόνο από το συνέδριο με αυξημένη πλειοψηφία.

       

 

22         ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

           Οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις που δεν συμπεριλείφθηκαν στο παρόν καταστατικό θα επανεξεταστούν στο πρώτο συνέδριο της πολιτικής κίνησης.

       

       ΒΟΛΟΣ, 10 ΜΑΪΟΥ 2014